Ach ja, adviesrapporten. Ze verdwijnen nog al eens in het ronde archief. Vaak vormen ze een excuus om even niks te hoeven doen. Eerst maar weer eens alle cijfers op een rij, trends en ontwikkelingen benoemd, mogelijke strategieën geformuleerd. Alsof dat niet al door talrijk veel andere organisaties is gedaan of zelfs door de opdrachtgever zelf…

En toch… Een goed advies, kort en krachtig geformuleerd, op gedegen onderzoek gebaseerd, kan het verschil maken. Het verschil tussen doelloos tijd en geld investeren óf gericht kansen creëren.

BALU heeft de afgelopen jaren advieswerk verricht voor de volgende disciplines en organisaties:

  • Interne en externe (arbeidsmarkt-)communicatie

Waar organisaties en de mensen die er werken elkaar ontmoeten, vind je BALU Tekst, Training & Advies. Wij helpen bij het formuleren van een duidelijke positionering van de organisatie als werkgever en adviseren bij het invullen van de bijbehorende interne en externe communicatie.

  • Zorginstellingen, onderwijs, overheid

Waar organisaties streven naar transparanter, minder wollig en toegankelijker taalgebruik, vind je BALU Tekst, Training & Advies. In de praktijk blijken dat vooral organisaties uit de zorg, het onderwijs en openbaar bestuur te zijn.

  •  Human Resource Management
Waar HRM-afdelingen moeite hebben hun producten en diensten aan de man/vrouw te brengen, vind je BALU Tekst, Training & Advies. Hier opereren we in het 'niemandsland' tussen traditionele P&O- en communicatie-afdelingen. Waar de één nog weleens de neiging heeft teveel 'op de inhoud' te zitten, ontbeert de ander inzicht in waar het bij personeelsbeleid omgaat. Wij brengen beide samen.